Türkiye’deki Arap Alevi yazarların eserleri

Bu sayfamızda şu ana kadar yayım yapmış olan Arap Alevi yazarların kitaplarının tek tek analizini, ve kitaplarında üzerinde durdukları temel konuların incelemesini yapmayı planlıyoruz.

Şu ana kadar yayımlanmış kitapların listesi İlyas Üzüm’ün “Türkiye’de Alevî-Nusayrî Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım” İslâm Araştırmaları Dergisi 4 (2000): 173-187  adlı makalesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır. [PDF>>>>]

Bu kitapların temini ile birlikte bu kitaplardaki mevcut içerik ve kullanılan dil/terminoloji ile alakalı kaygılarımızı da yansıtacak daha geniş bir çalışma sunmayı umuyoruz:

a) Sabahattin Sonay: Kur’ân Işığında İslâm ve Gerçek Alevîlik. Öz Akdeniz Matbaası 1991.

b) İbrahim Ay: Yüce Allah. Mersin 1992

c) Mehmet Tevfik Özezen: Basında Diyanet Olayı ve Alevîlik. Adana 1992.

ç) Selim Sönmez: Alevîlik Nedir? Antakya 1993.

d) Mahmut Reyhani: Gölgesiz Işıklar I-IV; I, Alevîlik ve Öncesi. Can Yayınları, İstanbul 1994; II, Tarihte Alevîler. Can yayınları, İstanbul 1995; III, Mezhepte Alevîler. Can Yayınları, İstanbul 1997; IV, Haksızlık ve Haklılık. Can yayınları, İstanbul 2000.

e) Şerafettin Serin: Allah’ın Dini İslâm Peygamberlerin ve Ehl-i Beyt’in Dinidir/ Halife ve Mezheplerin Getirdikleri Değişiklikler. Adana 1995.

f) Şerafettin Serin: Allah ve Ehl-i Beyt’in Tanıtımı/ Alevîler, Nusayrîler ve Şiîler Kimlerdir? Adana 1995.

g) Nasreddin Eskiocak: İlk Alevî Kimdir? Can Yayınları, İstanbul 1996.

h) Memet Mullaoğlu: Alevîliğin Gerçeği. Antakya 1996.

ı) Şerafettin Serin: Kur’ân-ı Kerim’den İlmihal Açıklama. Adana 1997.

j) Nasreddin Eskiocak: Yaratıcının Azameti ve Kur’ân’daki Reenkarnasyon. İstanbul 1997.

k) Memet Mullaoğlu: İnsan Kitaptır Ali Kur’ân’dır. Antakya 1997.

l) Mahmut Nedim Turhaner: Allah’ın Mezheplerle Mücadelesi (baskı yeri yok). 1997.

m) Şerafettin Serin: İslâm Dininin İç Yüzünde Alevî Nusayrîler. Adana 1998.

n) Safaeddin Aksoy: İmam Ali İbni Ebu Talip’in Faziletleri ve Yüce Menkıbeleri. İstanbul 1998.

o) Mehmet Mullaoğlu: Nusayrîlik Hakkında İddia, İsnad ve İftiralar ile Cevapları. Antakya 1998.

ö) Memet Mullaoğlu: Kutsal Kitaplarda Beşlerin Sırları ve Ehl-i Beyt. Antakya 1999.

p) Şerafettin Serin: Ehl-i Beyt İzinde Alevî Nusayrîler. Adana 1999.

r) Şerafettin Serin: Ehl-i Beyt. Adana 2000.

s) Mustafa Bedir Sonay: Alevîlik Hakkında Mustafa Bedir Sonay ve Dr. Ömer Uluçay Arasında Soru ve Cevaplar. Adana 2000.

ş) Abdülkerim Kurtuluş: Şıh İsrahim Esir’in Esaretten Kurtuluşu/ Şıh Yusuf Esir’in Mersiyesi ve Vasiyeti. Mersin 2000.

Devamını Oku

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

Bizimkileri aradığımda bugün evden bir çok insanın sesi geliyordu, amcamlar kardeşlerim, kuzenler ve yeğenim tabii ki. İnsanın nasıl zoruna gidiyor, gitti gitti diye. İşin arabeskinde değilim ama yolda gelirken kendi kendime gülmeye başladım, yürü bee dedim, şimdi oradaki beraberlik insanlarda nasıl bir mutluluk yaratıyordur:)

-Atlantâwî, cÎd el-Fıtr 2005

مبروك علينا وعليكم قدوم عيد الفطر، اعاده الله علينا وعليكم كل عام وانتم بخيرcÎd el-Fıtr Mubârak
Devamını Oku

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

Bizimkileri aradığımda bugün evden bir çok insanın sesi geliyordu, amcamlar kardeşlerim, kuzenler ve yeğenim tabii ki. İnsanın nasıl zoruna gidiyor, gitti gitti diye. İşin arabeskinde değilim ama yolda gelirken kendi kendime gülmeye başladım, yürü bee dedim, şimdi oradaki beraberlik insanlarda nasıl bir mutluluk yaratıyordur:)

-Atlantâwî, cÎd el-Fıtr 2005

مبروك علينا وعليكم قدوم عيد الفطر، اعاده الله علينا وعليكم كل عام وانتم بخيرcÎd el-Fıtr Mubârak
Devamını Oku

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

Bizimkileri aradığımda bugün evden bir çok insanın sesi geliyordu, amcamlar kardeşlerim, kuzenler ve yeğenim tabii ki. İnsanın nasıl zoruna gidiyor, gitti gitti diye. İşin arabeskinde değilim ama yolda gelirken kendi kendime gülmeye başladım, yürü bee dedim, şimdi oradaki beraberlik insanlarda nasıl bir mutluluk yaratıyordur:)

-Atlantâwî, cÎd el-Fıtr 2005

مبروك علينا وعليكم قدوم عيد الفطر، اعاده الله علينا وعليكم كل عام وانتم بخيرcÎd el-Fıtr Mubârak
Devamını Oku

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

عÎd ve Gurbetten Gelenler…

Bizimkileri aradığımda bugün evden bir çok insanın sesi geliyordu, amcamlar kardeşlerim, kuzenler ve yeğenim tabii ki. İnsanın nasıl zoruna gidiyor, gitti gitti diye. İşin arabeskinde değilim ama yolda gelirken kendi kendime gülmeye başladım, yürü bee dedim, şimdi oradaki beraberlik insanlarda nasıl bir mutluluk yaratıyordur:)

-Atlantâwî, cÎd el-Fıtr 2005

مبروك علينا وعليكم قدوم عيد الفطر، اعاده الله علينا وعليكم كل عام وانتم بخيرcÎd el-Fıtr Mubârak
Devamını Oku

Nehc’ul-Belâga

Nehc’ul-Belâga Hakkında Bilgi

“Fasâhat ve belâgatta, gerçekten de eşi bulunmayan, mevzû’ bakımından İslam dininin esaslarına, o esasların gerektirdiği hükümlere, hükümlerin teşrii sebeplerine değinen, bunları İslam Peygamberinden (s.a.a) tevârüs ettiği sınırsız bilgi kudretiyle açıklayan, içtimâî ve iktisadi meselelere, İslâm dininin insanî görüşüne aydınlatıcı, şüpheleri giderici ışıklar tutan, ayrıca da tarihi olayları, sebepleri ve sonuçlarıyla belirten “Nehc’ül Belâga”, Emir’ül-Mü’minîn Ali b. Ebi-Talib’in (a.s) hutbelerinin, sözlerinin, öğütlerinin, vasiyetlerinin, mektuplarının ve vecîzelerinin toplanmasından meydana gelmiştir. Bunları, Şerif Radıy Muhammed b. Huseyn, toplayıp kitap haline getirmiş, üç bölüme ayırmıştır. Birinci bölüme hutbelerini, bâzı sözlerini, duâlarını almış, ikinci bölüme, bilhassa mektuplarını üçüncü bölümeyse vecîzelerini dercetmiştir.”

Abdülbâki Gölpınarlı, “Takdim,” Nehc’ül-Belâga , der. Abdülbâki Gölpınarlı (İstanbul: Der Yayınları,1990), s.7.

 

Türkçe Tercümeler
Nehc’ul-Belâga’nin üç ayrı türkçe tercümesi mevcut:

Bunlardan ilki Abdülbaki Gölpınarlı’ya ait ve bu tercüme uzun yıllar boyunca Türkçe’deki tek tercüme olarak bir boşluğu doldurmaya çalıştı. Nispeten ağır bir dili olan bu tercüme, zaman zaman Arapçanın güçlü ifade gücünü karşılamakta da bazı problemler sergiliyor. Kitap, Arapça orjinalindaki sıralama ve tertipten farklı olarak, çeşitli konu ve temalara göre düzenlenmiş olup okuyucuya merak ettiği konulardaki hutbeleri ve mektupları bir arada bulma fırsatını sağlıyor. Toplamda  456 sayfa olan kitapta Gölpınarlı’nın hemen hemen tüm hutbe ve mektupları çevirmesine rağmen, Hz. Ali’nin bazı hutbelerini bulmak mümkün olmayabiliyor. Mesela çok bilinen tavus kuşunun güzelliklerinin anlatıldığı hutbe bu tercümede yer almıyor.

Bu tercümenin tüm metnine şu iki adresten de  ulaşabilirsiniz

caferi.com  >>>>
tripod.nehculbelaga.com  >>>>

Bu tercümenin ayrıca bir başka İran basımı mevcut olup

Ensariyan Publications
Jadde-i Shuheda
P.O. Box 187
Qum/IRAN

adresinden ücretsiz temin edilebilinir.

 

İkinci tercüme ise 2001 yılında  Almanya/Nürnberg’teki Ferec Yayınevi tarafından yayımlandı. Bu tercüme gerek kapsamı, gerek organizasyonu, gerek dildeki açıklığı ve  gerekse orjinal metne olan yakınlığı bakımından şu an elimizde bulununan en iyi çalışma. Tercüme Kadri Çelik’e ait. Şu adres ve telefondan istetilebilinir:

Ferec Yayınları
Zufuhrstr 20
90443 Nürnberg/Germany

Tel: 00-49-911-266690
Fax: 00-49-911-265724

Bir diğer bir tercüme ise 2002 yılında Karacaahmet Sultan Kültür ve Tanıtım Derneği Yayınları  tarafından yayımlandı. Bu tercüme hakkında henüz pek bir bilgimiz yok.

 

Nehc’ul-Belâga Arapça orjinali.

 

Eserin arapça orjinaline çeşitli web sitelerinden ulaşmak mümkün.

Bunlar arasında tavsiye edebileceğimiz:

http://www.aqaed.com/shialib/books/07/nahj/

http://al-islam.org/nahj/

Ayrıca Nehc’in çeşitli Arapça edisyonları mevcut. Bunlar arasında baskısının okunaklığı ve dipnotlarının zenginligi açısından tavsiye edeceğimiz çalışma Husein al-‘Amilî’ye ait olan Beyrut baskısı.

Almanya’da yukarıda biligilerini vermiş olduğumuz Ferec Yayınevi’nden,

Amerika’da Fadak Books’tan,

Türkiye’de ise Arapça Kitabevi’nden temin edilebilinir:

Arapça Kitabevi

Hacıbayram Kitapçılar Çarşısı No:32 Ulus – ANKARA

Tel: + 90 (312) 311 67 02

 

Sitedeki çalışmamızın temel amacı bazı hutbelerin yakın metin analizini yapıp Türkçe dışında Arapça ve İngilizce bilgisine sahip okuyuculara orjinal dilin zengiliğini ve lezzetini biraz olsun tattırabilmek….

Devamını Oku

Nehc’ul-Belâga

Nehc’ul-Belâga Hakkında Bilgi

“Fasâhat ve belâgatta, gerçekten de eşi bulunmayan, mevzû’ bakımından İslam dininin esaslarına, o esasların gerektirdiği hükümlere, hükümlerin teşrii sebeplerine değinen, bunları İslam Peygamberinden (s.a.a) tevârüs ettiği sınırsız bilgi kudretiyle açıklayan, içtimâî ve iktisadi meselelere, İslâm dininin insanî görüşüne aydınlatıcı, şüpheleri giderici ışıklar tutan, ayrıca da tarihi olayları, sebepleri ve sonuçlarıyla belirten “Nehc’ül Belâga”, Emir’ül-Mü’minîn Ali b. Ebi-Talib’in (a.s) hutbelerinin, sözlerinin, öğütlerinin, vasiyetlerinin, mektuplarının ve vecîzelerinin toplanmasından meydana gelmiştir. Bunları, Şerif Radıy Muhammed b. Huseyn, toplayıp kitap haline getirmiş, üç bölüme ayırmıştır. Birinci bölüme hutbelerini, bâzı sözlerini, duâlarını almış, ikinci bölüme, bilhassa mektuplarını üçüncü bölümeyse vecîzelerini dercetmiştir.”

Abdülbâki Gölpınarlı, “Takdim,” Nehc’ül-Belâga , der. Abdülbâki Gölpınarlı (İstanbul: Der Yayınları,1990), s.7.

 

Türkçe Tercümeler
Nehc’ul-Belâga’nin üç ayrı türkçe tercümesi mevcut:

Bunlardan ilki Abdülbaki Gölpınarlı’ya ait ve bu tercüme uzun yıllar boyunca Türkçe’deki tek tercüme olarak bir boşluğu doldurmaya çalıştı. Nispeten ağır bir dili olan bu tercüme, zaman zaman Arapçanın güçlü ifade gücünü karşılamakta da bazı problemler sergiliyor. Kitap, Arapça orjinalindaki sıralama ve tertipten farklı olarak, çeşitli konu ve temalara göre düzenlenmiş olup okuyucuya merak ettiği konulardaki hutbeleri ve mektupları bir arada bulma fırsatını sağlıyor. Toplamda  456 sayfa olan kitapta Gölpınarlı’nın hemen hemen tüm hutbe ve mektupları çevirmesine rağmen, Hz. Ali’nin bazı hutbelerini bulmak mümkün olmayabiliyor. Mesela çok bilinen tavus kuşunun güzelliklerinin anlatıldığı hutbe bu tercümede yer almıyor.

Bu tercümenin tüm metnine şu iki adresten de  ulaşabilirsiniz

caferi.com  >>>>
tripod.nehculbelaga.com  >>>>

Bu tercümenin ayrıca bir başka İran basımı mevcut olup

Ensariyan Publications
Jadde-i Shuheda
P.O. Box 187
Qum/IRAN

adresinden ücretsiz temin edilebilinir.

 

İkinci tercüme ise 2001 yılında  Almanya/Nürnberg’teki Ferec Yayınevi tarafından yayımlandı. Bu tercüme gerek kapsamı, gerek organizasyonu, gerek dildeki açıklığı ve  gerekse orjinal metne olan yakınlığı bakımından şu an elimizde bulununan en iyi çalışma. Tercüme Kadri Çelik’e ait. Şu adres ve telefondan istetilebilinir:

Ferec Yayınları
Zufuhrstr 20
90443 Nürnberg/Germany

Tel: 00-49-911-266690
Fax: 00-49-911-265724

Bir diğer bir tercüme ise 2002 yılında Karacaahmet Sultan Kültür ve Tanıtım Derneği Yayınları  tarafından yayımlandı. Bu tercüme hakkında henüz pek bir bilgimiz yok.

 

Nehc’ul-Belâga Arapça orjinali.

 

Eserin arapça orjinaline çeşitli web sitelerinden ulaşmak mümkün.

Bunlar arasında tavsiye edebileceğimiz:

http://www.aqaed.com/shialib/books/07/nahj/

http://al-islam.org/nahj/

Ayrıca Nehc’in çeşitli Arapça edisyonları mevcut. Bunlar arasında baskısının okunaklığı ve dipnotlarının zenginligi açısından tavsiye edeceğimiz çalışma Husein al-‘Amilî’ye ait olan Beyrut baskısı.

Almanya’da yukarıda biligilerini vermiş olduğumuz Ferec Yayınevi’nden,

Amerika’da Fadak Books’tan,

Türkiye’de ise Arapça Kitabevi’nden temin edilebilinir:

Arapça Kitabevi

Hacıbayram Kitapçılar Çarşısı No:32 Ulus – ANKARA

Tel: + 90 (312) 311 67 02

 

Sitedeki çalışmamızın temel amacı bazı hutbelerin yakın metin analizini yapıp Türkçe dışında Arapça ve İngilizce bilgisine sahip okuyuculara orjinal dilin zengiliğini ve lezzetini biraz olsun tattırabilmek….

Devamını Oku
Toplam 4 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.1234